Draft

Norges Fibromyalgi Forening

Organisasjonsportal med nettbutikk

NFFs nettsider fungerer som en informasjons- og nyhetsportal for hele organisasjonen, og for alle som søker informasjon om diagnosen.

I løsningen ligger det også en nettbutikk med betalingsløsning, der alle prosessene som følger med e-handel er gjort så enkle som mulig for både kunden og foreningens nettansvarlige.

Løsningen har høytlesning av tekst, justering av fontstørrelse, og automatiske visninger for alle skjermstørrelser for å møte tilgjengelighetskravene for denne type løsninger.

Manndalen Jeger- og Fiskerforening

Digitalisering av fiskekort og fangstrapportering

Manndalen Jeger- og Fiskerforening ønsket å forenkle rutinene rundt forvaltningen av Manndalselva, gjennom å digitalisere salget av fiskekort og rapportering av fangst.

Fra og med årets sesong er målet nådd, og MJFF administrerer alle sider ved fiskekortsalget og den tilhørende fangstrapporteringa i egen nettløsning.

«Vi er veldig fornøyd med tjenestene Frifugl har levert i prosjektet, og har fått god oppfølging, rask respons og stor smidighet under utviklingen av nettsidene våre.»

– Manndalen Jeger- og Fiskerforening

Nordtro AS

WordPress som publiseringsløsning

Nordtro AS ønsket seg hjelp til å etablere sine nye websider på plattformen WordPress. De ønsket sidene utformet med sitt eget design, i et malverk tilpasset alle plattformer og skjermstørrelser.

WordPress er utvidet med Elementor, som er et «dra og slipp»-grensesnitt som gjør det enkelt å sette opp mer avanserte sidevisninger enn standardverktøyet tillater.

Elementor deler inn siden i horisontale seksjoner, og lar deg legge til visninger som  fane, knapper og ikoner, video, bilder og bildekaruseller, bakgrunnbilder og typografiske valg, kolonnevisninger og  mye mer.