Åpenhetsloven

//

Store og mellomstore bedrifter har fått krav til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, herunder å sjekke ut sine leverandører. Som en liten bedrift og leverandør til store bedrifter, så vil Åpenhetsloven også kunne omfatte mindre bedrifter når kunder etterspør vurderinger. Omfang av dette kan variere fra bedrift til bedrift. Frifugl AS leverer et eget spørreverktøy som kan implementeres hos våre kunder.