admin

Åpenhetsloven

Store og mellomstore bedrifter har fått krav til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, herunder å sjekke ut sine leverandører. Som en liten bedrift og leverandør til store bedrifter, så vil Åpenhetsloven også kunne omfatte mindre bedrifter når kunder etterspør vurderinger. Omfang av dette kan variere fra bedrift til bedrift. Frifugl AS leverer et eget spørreverktøy som kan … Les mer

Fishmemo tas i bruk av stadig flere bedrifter

Da ønsker vi enda flere fisketuristbedrifter langs hele kysten velkommen som brukere av fagsystemet Fishmemo: Tjongsfjord Lodge, Fishingland Sarnes AS, Bremnes Fishcamp, Bremvåg Utleie, Fiskeferie AS, Fjordcamp AS, Høgsetpiren AS, Myken Apartments AS, Rullestol Fiskesenter, Vannøy Sport og Havfiske DA, Setran Gård, Visit Bugøynes, XX Lofoten med flere. Takk for gode tilbakemeldinger mht service og … Les mer

Finnsnes Dykk & Anleggservice AS

Vi har i dag overlevert ny nettside Finnsnes Dykk & Anleggservice AS. De ønsket en ny nettside på flere språk, med informasjon om bedriftens tjenester og ressurser med live informasjon om hvor de enkelte fartøyene befinner seg til enhver tid. Løsningen ble å integrere live kartløsninger og facebook i designet, og tilpasse en bloggløsning for … Les mer

Explore the Arctic AS

Explore the Arctic As velger Fishmemo som system for obligatoriske fangtsrapporter til Fiskeridirektoratet. Besøk gjerne hjemmesiden deres: explorethearctic.no. Fishmemo støtter flere språk i tillegg til norsk: tysk, finsk, nederlandsk og engelsk.

Sørøya gjestestue har valgt Frifugl AS som leverandør av bookingløsning og verktøy for digital fangstrapportering

Sørøya Gjestestue benytter Fishmemo for obligatorisk fangstrapportering. Booking er integrert i hjemmesiden. Sørøya Gjestestue ligger i Sandøybotn på Sørøya i Finnmark. De leverer naturopplevelser på hav og land – hele året. Her kan man leie rom, hytte eller hus for å bo. I tillegg leider de også ut båt, snøscooter, fiskestenger, lavvo med mer. Mangler … Les mer

Kvoter for fisketurister – registreringsplikt for fisketuristbedrifter og krav til digital fangstrapportering

Fra 1. januar 2021 kan fisketurister bare ta med fisk ut av landet dersom de har fisket og oppholdt seg ved en turistfiskebedrift som er registrert i Fiskeridirektoratet sitt register over turistfiskebedrifter. Fisketurister kan ta med seg 18 kilo fisk eller fiskevarer inntil to gange i løpet av et kalenderår, inkludert ferdiglaget fiskeprodukt og fiskefilet. … Les mer