Bestilling av Nettside PÅ AVTALE MED Senja FK G17

Dette bestillingsskjemaet gjelder ved bestilling av nettside med referanse til Senja FK gutter 17.

Alle bestillinger fra dette skjema medfører at Senja FK gutter 17 har krav på kr. 2.000,- ekskl. mva. når kunden har betalt for etablering.

Ved evt. spørsmål vedrørende nettside, kontakt Ketil Berg i Frifugl AS.

Bestilling av nettside Senja FK g17
Kontaktperson
Kontaktperson
Fornavn
Etternavn
Bekreft bestilling
Avtalebetingelser