Nyhet

Kvoter for fisketurister – registreringsplikt for fisketuristbedrifter og krav til digital fangstrapportering

Fra 1. januar 2021 kan fisketurister bare ta med fisk ut av landet dersom de har fisket og oppholdt seg ved en turistfiskebedrift som er registrert i Fiskeridirektoratet sitt register over turistfiskebedrifter. Fisketurister kan ta med seg 18 kilo fisk eller fiskevarer inntil to gange i løpet av et kalenderår, inkludert ferdiglaget fiskeprodukt og fiskefilet. … Les mer