Fagsystemer

Fishmemo og Fishrecord

Fishrecord.no er et online verktøy for administrasjon av fiskekort og fangstrapportering.

Fishmemo.com er en online digital tjeneste som gir fisketuristbedrifter et enkelt verktøy som møter de lovpålagte kravene om fangstrapporter som turistfiskebedrifter i Norge må sende til Fiskeridirektoratet etter kundenes fisketur. Fra 2022 er det krav om digital fangstrapportering.

Enklere hverdag

Våre tjenester er designet for å være et kostnadseffektivt og tidsbesparende verktøy for organisasjoner – eksempel digital fangstrapportering. Les om andre som har valg Fishmemo og Fishrecord. 

For fisketuristbedrifter

Det er krav om løpende fangstrapportering for registrerte fisketurisbedrifter fra 2021, og krav om digital fangstapportering innen utgangen av 2021. Se forskrift.

For vassdragsforvalter

Fishrecord er en nettbasert tjeneste utviklet for forvaltere av fiskeressurser i vassdrag. I tjenesten tilbys blant annet salg av fiskekort og rapportering av fangst i vassdrag.