Fishmemo tas i bruk av stadig flere bedrifter

//

Da ønsker vi enda flere fisketuristbedrifter langs hele kysten velkommen som brukere av fagsystemet Fishmemo: Tjongsfjord Lodge, Fishingland Sarnes AS, Bremnes Fishcamp, Bremvåg Utleie, Fiskeferie AS, Fjordcamp AS, Høgsetpiren AS, Myken Apartments AS, Rullestol Fiskesenter, Vannøy Sport og Havfiske DA, Setran Gård, Visit Bugøynes, XX Lofoten med flere. Takk for gode tilbakemeldinger mht service og brukervennliget.

Vi fortsetter ennå en stund med vårt tilbud – fishmemo ut 2022 for fast pris, og forutsigbar fast pris fra 2023.