En fleksibel løsning for turistfiskebedrifter.

Kundens ønske

Fishmemo-tjenesten er en prisgunstig tjeneste som dekker basisbehovet for turistfiskebedrifter i Norge som er underlagt lov om fangstrapporering til Fiskeridirektoratet. Frifugl AS har gjennom Fishmemo gjort prosessen rundt fangstrapporter enklere for bedrifter, og samtidig har vi gjort rapportene til en ressurs for turistene.

Løsning

Her utviklet vi et konsept som hadde som mål å knytte sammen fisker/turist med bedriften som de til en hver tid besøker. Utover det rent funksjonelle var det et erklært mål å lage en applikasjon som også opplevdes som nyttig for turisten. Med Fishmemo kan gjesten benytte sin brukerprofil hos alle bedrifter som er tilknyttet Fishmemo-tjenesten

Frifugl leverer

  • WordPress med avtaler for drift og support
  • produksjon av nettsider
  • tilrettelegging mot Facebook
  • tilrettelegging mot Google
  • løsninger etter behov
  • hjelp til annonsering og profilering