En fleksibel løsning for turistfiskebedrifter.

Kundens ønske

Fishmemo-tjenesten hadde som mål å være en prisgunstig tjeneste som dekker basisbehovet for turistfiskebedrifter i Norge som er underlagt lov om fangstrapporering til Fiskeridirektoratet. Guolli AS ville gjennom Fishmemo gjøre prosessene rundt fangstrapporter enklere for bedriftene, og samtidig forsøke å gjør rapportene til en ressurs også for turistene.

Løsning

Her laget vi et konsept som hadde som mål å knytte sammen fisker/turist med bedriften som de til en hver tid besøker. Utover det rent funksjonelle var det et erklært mål å lage en applikasjon som også opplevdes som nyttig for turisten. Med Fishmemo kan gjesten benytte sin brukerprofil hos alle bedrifter som er tilknyttet Fishmemo-tjenesten

Frifugl leverer

  • WordPress med avtaler for drift og support
  • produksjon av nettsider
  • tilrettelegging mot Facebook
  • tilrettelegging mot Google
  • løsninger etter behov
  • hjelp til annonsering og profilering