Kvoter for fisketurister – registreringsplikt for fisketuristbedrifter og krav til digital fangstrapportering

//

Fra 1. januar 2021 kan fisketurister bare ta med fisk ut av landet dersom de har fisket og oppholdt seg ved en turistfiskebedrift som er registrert i Fiskeridirektoratet sitt register over turistfiskebedrifter. Fisketurister kan ta med seg 18 kilo fisk eller fiskevarer inntil to gange i løpet av et kalenderår, inkludert ferdiglaget fiskeprodukt og fiskefilet. All fangst skal rapporteres digitalt.

Fishmemo er godkjent av Fiskeridirektoratet som et verktøy for digital fangstrapportering, og kan benyttes såfremt fisketuristbedriften bruker Fishmemo.

Alle turistfiskevirksomheter som oppfyller bestemte kriterium må registrere seg i Fiskeridirektoratets register over turistfiskebedrifter.

Registreringsplikten gjeld for bedrifter:

  • som er registrerte i merverdiavgiftsregisteret
  • som har inntekt basert på turistfiske i sjø på minst 50 000 kroner per kalenderår (brutto) og
  • disponerer minst et fartøy for utleie til fisketuristr eller som tar turister med på fiske.

Fra og med 1. januar 2022 skal fangstrapportering skje ved bruk av digitale systemer som er godkjent av Fiskeridirektoratet.