Løsningen som forenkler e-handel og gir enkle rutiner for bedriften

Kundens ønske

Kunden ønsket seg et utstillingsvindu og en salgskanal for sine varer, med enkle rutiner og god oversikt over ordrestatus, transaksjoner og lagerbeholdning.

Løsning

Full nettbutikk, knyttet sammen med Vipps for online-betaling og med automatisk oppdatering mot regnskap. En nettløsning som håndterer salg både via nettsider og over disk, utvidet med nytteverktøy som nyhetsbrev og timeregistrering.

Frifugl leverer

  • WordPress med avtaler for drift og support
  • produksjon av nettsider
  • tilrettelegging for nyhetsbrev
  • tilrettelegging mot Google
  • løsninger etter behov
  • logo
  • hjelp til annonsering og profilering