Fishrecord

Verktøy utviklet for turistfiskenæringen

Fishrecord er en tjeneste rettet mot turistfiskebedrifter i innlandet som forvalter fiskeressurser i ferskvann. Registrert bruker kjøper digitalt fiskekort og rapporterer fangst i Fishrecord, og i tillegg fungerer Fishrecord som en privat fangstdagbok for fiskeren. Forvalteren av fiskeressursene kan blant annet ta ut statistikk som ledd i forvaltning av fiskeressursene.

«Med Fishrecord solge vi dobbelt så mange fiskekort som normalt, og vi fikk inn 95% av fangstrapportene». Manndalen Jeger- og fiskeforening

Snakk med oss om

Hvordan etablere digitalt fiskekort med Fischrecord

Hvordan benytte Fishrecord til fangsrapportering

Nytt webdesign og ny nettside med Fishrecord og booking inkludert

Logo til nettside og annet promoteringsmateriale

Driftsplanlegging