Vilkår for bestilling av tjenester fra Frifugl Design AS

Vilkår for avtale mellom webkunde og Frifugl Design AS.

Innledning

Dette dokumentet beskriver punktene i avtalen mellom deg som kunde og Frifugl Design AS, heretter bare kalt Frifugl. Betingelsene i dette dokumentet anses godtatt ved at kunden har gjennomført en bestilling via Frifugls hjemmesider.

Priser og tekniske spesifikasjoner

Prisene for våre tjenester kan forandres uten forutgående varsel. Normal varighet for supportavtaler er 12 måneder dersom annet ikke er avtalt. Avtalen løper fra datoen bestillingen er gjennomført. Ved å gjennomføre en bestilling av en bestemt tjeneste bekrefter du at du har lest og forstått beskrivelsen for valgt tjeneste.

Feilmeldinger / ønsker for webløsningen

Feilmeldinger skal meldes via skjema på frifugl.no. Ønsker kunden fremtidige endringer i løsningen gjøres dette i ny avtale. Kontaktskjema finnes på Frifugls hjemmesider.

Manglende oppgjør

Ved manglende oppgjør, sendes kravet til Innfordring.

 

Avbestilling

Omkostninger som følge av en avbestilling belastes i sin helhet kunden. Spesialbestilte tjenester som involverer tredjeparts aktører kan normalt ikke avbestilles.

Eierforhold

Dersom ikke annet er avtalt har du som kunde eierforhold til alt som innhold som produseres. Kunden er ansvarlig for at innholdet som publiseres ikke bryter med opphavsrett. Domener som registreres og webhotell som opprettes i forbindelse med utviklingsprosjekter vil opprettes i kundens navn dersom ikke annet er avtalt. Kostnadene for domener og webhotell er ikke inkludert i avtalen mellom kunden og Frifugl.

Juridisk

Frifugl har intet juridisk ansvar for innhold publisert på kundens nettsider. Kunden forplikter seg til å drive nettstedet i henhold til norsk lovgivning. Som kunde tillater du at vi sender deg relevant informasjon som berører avtalen per epost. Ny periode må avtales når gjeldene avtaleperiode utløper.

Frifugl Designs ansvar

Frifugl forplikter seg til å levere tjenestene som er beskrevet i bestillingslisten gjennom hele avtaleperiode. Dersom ikke annet er avtalt er normal svartid på epost innen 24 timer. Telefonsupport gis hver onsdag og torsdag mellom kl. 1230 og 1800. Utover disse tidspunktene bør henvendelser skje per epost eller via Frifugls hjemmesider. Gjennom avtalen forplikter Frifugl seg til å holde lisenser for utvidelser levert i avtaleteksten oppdaterte. Løsningene som faller inn under avtalen